Eesti keel

Kivikuhja rajamine 1993

Kivikuhi, kui märk aktiivsest maaviljelusperioodist. Ka tavalise kivihunniku võib korralikult laduda. Kivid on välja kaevatud ja kokku veetud kolmelt hektarilt metsastunud heinamaadelt. Rajatud põllud on tänaseks päevaks taastatud looduslikeks rohumaadeks.

Valmis sai
Paika kohendamine
Kõige suurem
Kokkuvedu
Pinnase koorimine kivikuhja alt, hilisema taimestiku vältimiseks