Eesti keel

Lova Talu

Lova talu kinnistu 49,3 ha jääb tervikuna Luitemaa looduskaitsealale. Osaliselt Luidete-, Pikla- ja Piirumi sihtkaitsevööndi territooriumile. Kinnistule jäävad tehisjärved, võttes enda alla 12 ha. Need endised kalatiigid on elupaigaks haruldastele lindudele nagu hüüp, roo-loorkull jt., samuti kõrele ehk juttselg kärnkonnale. Ülejäänud ala moodustavad valdavalt looduslikud rohumaad koos rannaniiduga. Elades ise siin, võtame elu loomuliku osana ka nende liigirikaste pärandkultuurmaastike, rannikuelupaikade, vee elustiku ja poollooduslike koosluste ilme säilitamist ja kaitsmist.